07/11/19  Tin của trường  40
Thực hiện mô hình trường học cuộc sống, thầy trò Trường TH Thanh Minh tăng cường trồng, chăm sóc rau, hoa vườn trường
 25/04/16  Tin của trường  263
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Thanh Minh.